เลขทะเบียน 650022 วันที่ 20 ธันวาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 5
ชื่อผู้แต่ง ลมเปลี่ยนทิศ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว โควิด-19 จะอยู่กับเราไปอีก 2 ปี ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง โควิด-19 - โรคติดต่อ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การแพทย์และสาธารณสุข สถิติ

รูปภาพที่ 1