เลขทะเบียน 650018 วันที่ 06 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 12
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว นักศึกษาสานพลัง "จิตอาสา" ทำดีตอบแทนสังคม เดินตามรอยเท้า..."พ่อ" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ความดี ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1