เลขทะเบียน 650015 วันที่ 02 มกราคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ หน้า 7
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว สถาบันพระมหากษัตริย์กับการทูต ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การทูต ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1