เลขทะเบียน 650010 วันที่ 26 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 12
ชื่อผู้แต่ง ทีมข่าวสาธารณสุข ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว น้อมนำคำสอน "ในหลวงรัชกาลที่ 9" ดูแลสุขภาพใจ-กาย คนไทยทั้งประเทศ แปรความเศร้าโศกเป็นพลัง...ทำดีเพื่อพ่อ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ความภักดี ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1