เลขทะเบียน 650003 วันที่ 21 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,2
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว สร้างสรรค์หลากสิ่งมิ่งอนุสรณ์ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ธนบัตร ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว ของที่ระลึก/ของขวัญ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3

รูปภาพที่ 4

รูปภาพที่ 5

รูปภาพที่ 6