เลขทะเบียน 640098 วันที่ 18 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า -
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว จิตอาสาประชาราษฎร์ ตามรอยบาทองค์ราชัน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ความภักดี ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3

รูปภาพที่ 4