เลขทะเบียน 640095 วันที่ 06 ธันวาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง ลุยกรุง&รอบกรุง ราคา 20 บาท
หัวข้อข่าว "สวนหลวง ร.9" งามอร่ามดอกไม้ น้อมรำลึกในหลวง ร.9 ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง แหล่งท่องเที่ยว ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถิติ

รูปภาพที่ 1