เลขทะเบียน 640011 วันที่ 03 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,12
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว พ่อหลวงในดวงใจยังตราตรึงอยู่ในใจคนไทยทั้งชาติ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ความภักดี ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว ธุรกิจนิทรรศการ/การประชุม สถิติ

รูปภาพที่ 1