เลขทะเบียน 640093 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 7
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว น้อมเกล้ารำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ชาวไทย - ความตั้งใจ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1