เลขทะเบียน 640083 วันที่ 24 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 20
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ร.9 ในหลวงในดวงใจนิรันดร เหล่าศิลปินร่วมสร้างผลงานด้วยหัวใจจงรักภักดี ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พระบรมสาทิสลักษณ์ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ธุรกิจนิทรรศการ/การประชุม สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2