เลขทะเบียน 640078 วันที่ 01 พฤษภาคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก หน้า 1,6,8,9
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว พร้อม "ต้อนรับ - ดูแล" ประชาชน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ความภักดี ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชพิธีบรมราชาภิเษก/เครื่องหมายแห่งพระราชา สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3

รูปภาพที่ 4

รูปภาพที่ 5

รูปภาพที่ 6

รูปภาพที่ 7

รูปภาพที่ 8

รูปภาพที่ 9

รูปภาพที่ 10