1 ชื่อหัวข่าว
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ
เลขทะเบียน 650220
แฟ้มข้อมูลข่าวสาร คลิกดูรายละเอียด
สถิติ