KPRU Author

ฐานข้อมูลหนังสือและตำราวิชาการ

หากผู้ใช้ต้องการอ่านหนังสือใน ฐานข้อมูล KPRU Author ให้มาติดต่อขอรับ Username + Password ที่ ชั้น 1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

User Registration
 
or Cancel