• plan-training-61-1

กิจกรรมอบรมติวสอบ MOS

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 1

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดการอบรมติวสอบ MOS ให้กับนักศึกษาในระหว่างวันที่ 19 - 20 และวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3

อ่านเพิ่มเติม...