• plan-training-61-1

โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ให้บริการด้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 4 อบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบ ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด วันที่ 27-28 มกราคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน Webometrics

บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน Webometrics เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก 14)

อ่านเพิ่มเติม...