ปฏทินสอบคอม เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ครั้งที่เปิดรับสมัครประกาศรายชื่อจัดสอบประกาศผลสอบหมายเหตุ
1 26 – 27 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564 3 กุมภาพันธ์ 2564 9 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผลสอบ
2 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564 10 กุมภาพันธ์ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผลสอบ
3 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2564 12 กุมภาพันธ์ 2564 17 กุมภาพันธ์ 2564 23 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผลสอบ
4 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564 24 กุมภาพันธ์ 2564 2 มีนาคม 2564 ประกาศผลสอบ

ปฏิทินการสอบ เดือนมีนาคม 2564

ครั้งที่เปิดรับสมัครประกาศรายชื่อจัดสอบประกาศผลสอบหมายเหตุ
1 22– 23 กุมภาพันธ์ 2564 25 กุมภาพันธ์ 2564 3 มีนาคม 2564 9 มีนาคม 2564 อยู่ระหว่างตรวจข้อสอบ
2 1 – 3 มีนาคม 2564 5 มีนาคม 2564 10 มีนาคม 2564 16 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อและห้องสอบ

โรงเรียนวัชรวิทยาได้กำหนดจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ วันที่ 26-27 ธันวาคม 2563

โรงเรียนวัชรวิทยาได้กำหนดจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ วันที่ 26-27 ธันวาคม 2563 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 และ ชั้น 7