รอบเดือนพฤศจิกายน 2563


ครั้งที่       เปิดรับสมัคร       ประกาศรายชื่อ      จัดสอบประกาศผลสอบ                                      หมายเหตุ
   1 9 – 11 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 18 พฤศจิกายน 2563 26 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผลสอบ
   2 16 – 18 พฤศจิกายน 2563 23 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2563 1 ธันวาคม 2563 อยู่ระหว่างตรวจข้อสอบ


 

รอบเดือนธันวาคม 2563


ครั้งที่       เปิดรับสมัคร       ประกาศรายชื่อ      จัดสอบประกาศผลสอบ                                      หมายเหตุ
   1 24 – 25 พฤศจิกายน 2563 27 พฤศจิกายน 2563 2 ธันวาคม 2563 8 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อและห้องสอบ
   2 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2563 4 ธันวาคม 2563 9 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563 เปิดระบบรับสมัครสอบ
   3 8 – 9 ธันวาคม 2563 14 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563 22 ธันวาคม 2563  
   4 14 -16 ธันวาคม 2563 18 ธันวาคม 2563 23 ธันวาคม 2563 29 ธันวาคม 2563  


รายชื่อนักศึกษาอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่1

รายชื่อนักศึกษาอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 9 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลิกตรวจสอบรายชื่อ