รอบเดือนกันยายน 2563


ครั้งที่       เปิดรับสมัคร       ประกาศรายชื่อ      จัดสอบประกาศผลสอบ                                      หมายเหตุ
   1 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2563 3 กันยายน 2563  9 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563 เลื่อนวันประกาศผลสอบเป็นวันที่ 21 ก.ย. 63
   2 9 - 10 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563  16 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563 รายชื่อและห้องสอบ (สอบเวลา 17.00-19.30 น.)
   3 15 - 17 กันยายน 2563 18 กันยายน 2563 23 กันยายน 2563 29 กันยายน 2563 ปิดรับสมัคร เนื่องจากเต็มแล้ว
   4 22 - 24 กันยายน 2563 25 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563 5 ตุลาคม 2563 ยังไม่เปิด


ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการห้องคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้จัดกิจกรรมอบรมหลุกสูตร สร้างยอดขายออนไลน์ ด้วยการตลาดยุคดิจิทอล สำหรับ SME

 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7/1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

SME 2

SME 4

SME 5