รอบเดือนกันยายน 2563


ครั้งที่       เปิดรับสมัคร       ประกาศรายชื่อ      จัดสอบประกาศผลสอบ                                      หมายเหตุ
   1 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2563 3 กันยายน 2563  9 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563 เลื่อนวันประกาศผลสอบเป็นวันที่ 21 ก.ย. 63
   2 9 - 10 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563  16 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563 รายชื่อและห้องสอบ (สอบเวลา 17.00-19.30 น.)
   3 15 - 17 กันยายน 2563 18 กันยายน 2563 23 กันยายน 2563 29 กันยายน 2563 ปิดรับสมัคร เนื่องจากเต็มแล้ว
   4 22 - 24 กันยายน 2563 25 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563 5 ตุลาคม 2563 ยังไม่เปิด


KM ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ

เมื่อวันที่่ 17 พฤษภาคม 2561 ศูนย์คอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น ​4 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 14 

KM WEB 17 MAY 2018 insite 2

KM WEB 17 MAY 2018 insite 3