• plan-training-61-1

บริการหน่วยงานภายนอก

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการแก่บุคคลภายนอก

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาร้านค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดกำแพงเพชร"ดยมีกำหนดการอบรมในวันที่ 27-28 มกราคา 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 8 และชั้น 5 

Training person External

Training person External 2

Training person External 3

Training person External 4