Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

จำปาทอง รีสอร์ท

จำปาทอง รีสอร์ท

จำปาทอง รีสอร์ท ให้บริการห้องพักหลากหลายสไตล์ อยู่บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร บรรยากาศร่มรื่น เหมา

องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว

องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว

ตำบลปางตาไว เดิมมีชาวนาคนหนึ่งได้มาตัดยาง มีชื่อว่า ตาไว และได้สร้างที่พักแรม เรียกว่า ปาง ผู้คนผ่านไปมาพบเห็น จึงเรียกบริเวณนี้ว่า "ปางตาไว" ต่อมา

การแต่งงานของชาวกำแพงเพชร

การแต่งงานของชาวกำแพงเพชร

ประเพณีการแต่งงาน ในจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการบันทึกการสืบทอดจากการปฏิบัติมากกว่าการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร การศึกษาประเพณีการแต่งงาน จากนวนิยายเร