Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

ขมิ้น

ขมิ้น

  ขมิ้นชัน หรือขมิ้น, ขมิ้นแกง (Turmeric, Curcuma, Yellow Root) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกเหง้า ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ

คอกช้างเผือก

คอกช้างเผือก ตั้งอยู่เชิงเขาด้านทิศตะวันตกของอำเภอแม่สอด บนฝั่งแม่น้ำเมย ในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สันนิษฐานว่า เป

กลุ่มผลิตผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มผลิตผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ

ด้วยความเป็นผู้มีเชื้อสายจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้มีความสามารถด้านการทอผ้าเป็นอย่างดี เป็นเหตุให้ในปี 2525 มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพปลูกหม่อนเ

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต

 เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิตอยู่ในเขตการปกครองของตำบลระหาน ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน จากมติที่ประชุมสภาตำบลระหาน เห