Google search

Mic

ประวัติอำเภอบึงสามัคคี

ประวัติอำเภอบึงสามัคคี

ดินดำน้ำดี สามัคคีทั่วเขต การเกษตรก้าวหน้า ชาวประชาร่วมใจ  เดิมเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๖๐ เป็นท้องที่ตำบลระหานขึ้นการปกครองกับ  อำเภอคลองขลุง จ

วัดพระธาตุแก่งสร้อย

วัดพระธาตุแก่งสร้อย

วัดพระธาตุแก่งสร้อย เป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญยิ่งในแม่น้ำปิง ตั้งอยู่บริเวณริมเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก เป็นวัดหนึ่งในแคว้นเขตดินแดนแห่งล้านนา

ดอยม่อนคลุย

ดอยม่อนคลุย

เชื่อว่าช่วงนี้หลายคนกำลังมองหาที่เที่ยว ชมทะเลหมอกสวยๆ กันอยู่ เพราะอากาศหนาวๆ แบบนี้มันเหมาะจะไปยืนรับลม ชมวิวบนยอดเขาเป็นที่สุด! วันนี

คนที

คนที

คนที ศิลปะสุโทัย  (พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒o) พบที่วัดพระธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดกำเเพงเพชร