Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

ไฟเดือนห้า

ไฟเดือนห้า

ต้นไฟเดือนห้า จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุก มีอายุหลายปี ลำต้นมีความสูง อาจสูงได้ถึง 1 เมตร ตามกิ่งอ่อนและก้านดอกมีขน กิ่งและก้านมียางสีขาวคล้ายน้ำนมอย

กรุวังพระธาตุ

กรุวังพระธาตุ

ที่ตั้งกรุพระวังพระธาตุ จาก 4 แยกนครชุมกำแพงเพชรไปทิศใต้ตามถนนเอเซีย ประมาณ 14 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ริมน้ำปิง ประเภท

จอมพลถนอม กิตติขจร

จอมพลถนอม กิตติขจร

จอมพล ถนอม กิตติขจร ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลจอมพลแปลก พิบูลสงคราม และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลของนา

กิจกรรมเดินป่าระยะไกล อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

กิจกรรมเดินป่าระยะไกล อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

กิจกรรมเดินป่าระยะไกล อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เป็นการฝึกทักษะและเรียนรู้ธรรมชาติของผู้เข้าร่วมทริป หากเป็นคนช่างสังเกต ช่าง