Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

โรงเรียนสักงามวิทยา

โรงเรียนสักงามวิทยา

กรมสามัญศึกษามีนโยบายให้โรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษา  ขยายการศึกษาไปสู่ชนบทในรูปแบบโรงเรียนสาขา ซึ่งเป็นการให้โอกาสกับนักเรียนที่ด้อ

ขนมทองพับอำเภอเมืองตาก

ประวัติความเป็นมา

หลังจากการศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้านได้ประชุมสมาชิกและเริ่มก่อตั้งกลุ่มทำขนมด้วยการฝึกอบรมทำกล้วยฉาบและขนมทองพับ โดยก่อตั้งเม

ครัวสโมสร

ครัวสโมสรเป็นร้านอาหารแบบอบอุ่น ให้ความรู้สึกเหมือนกินข้าวอยู่บ้าน มีเมนูอาหารหลากหลาย อร่อยน่าลองทุกเมนู แต่ที่สำคัญที่สุดห้ามพลาดสั่งทอดมันปลากรา