Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

วัดพบพระเหนือ

วัดพบพระเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ 64 บ้านพบพระเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดิ

ตั่งไม้สัก

ตั่งไม้สัก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็นที่นั่งหรือวางของต่างๆ มีความสูงประมาณ 50 เซนติเมตร ยาว 200เซนติเมตร 

ป้ายแกะสลักหินอ่อน

รับทำป้ายแกะสลักหินอ่อน ป้ายชื่อ ป้ายคาถาบูชา ป้ายบ้านเลขที่ ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายโลโก้ และป้ายสถานที่  นอกจากนี้เรายังเป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายงา