Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

สร้อยคอชาวม้ง เย้า

ศูนย์นี้จะจำหน่ายเครื่องเงินฝีมือชาวเขาเผ่าเย้า เช่น สร้อยคอ ต่างหู สร้อยข้อมือ กำไล แหวน หากสนใจจะชมวิธีการทำและซื้อเป็นของฝาก เป็นแหล่งศูนย์

วัฒนธรรมลาวครั่ง

วัฒนธรรมลาวครั่ง

ลาวคั่ง หรือลาวครั่ง ในเขตภาคกลางตอนบนนั้น มีหลักฐานประวัติความเป็นมา พบว่าบรรพ บุรุษได้อพยพมาจากอาณาจักรเวียงจันทน์ และหลวงพระบางพร้อมกับลาวกลุ่มอ

ฮาโมนิก้า Harmonica Espresso & Drip

ฮาโมนิก้า  Harmonica Espresso & Drip

“ ฮาโมนิก้า ” ร้านสุดแนวสไตล์วินเทจ บรรยากาศภายในร้านตกแต่งสไตล์ลอฟท์ยุโรป เรียบง่าย ตกแต่งร้านด้วยของสะสม ภาพศิล

วัฒนธรรมการกินหมากของคนไทย

วัฒนธรรมการกินหมากของคนไทย

ความงามของนางในวรรณคดีของไทยทุกเรื่อง นางเอกต้องมีฟันดำราวกับนิล จึงจะถือว่างดงาม ดังนั้นการกินหมากจึงอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน และกำลังจะสูญหายไป