Google search

Mic

ข้าว

ข้าว

สำหรับประเทศไทยข้าวที่ปลูกจะเป็นชนิด indica โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ข้าวเจ้าและข้าวเหนียว นอกจากนี้พันธุ์ข้าวยังได้ถูกปรับปรุงและคัดสรรสายพันธุ

วัดพระนารายณ์มหาราช

วัดพระนารายณ์มหาราช

วัดพระนารายณ์มหาราช เป็นวัดที่ตั้งอยู่ ใจกลางเมือง ติดกับศาลหลักเมือง เรียกกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า “วัดกลาง” หรือ”วัดกลางนคร&rdq

วัดโพธาราม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๒ บ้านปากคลองน้อย ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๕ ไร่ ๓๙.๕๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศ

น้ำตกเต่าดำ

น้ำตกเต่าดำ

"น้ำตกเต่าดำ" อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จ.กำแพงเพชร ห่างจากที่ทำการอุทยานลึกเข้าไปประมาณ 34 กิโลเมตร มีน้ำตกตลอดทั้งปี เส้นทางค่อนข้างลำบากมาก ระหว