Google search

Mic

จารึกลานเงินจารึกเรื่องการสร้างพระเครื่องและการอาราธนาพระเครื่องที่พบในเจดีย์พระบรมธาตุ นครชุม

จารึกลานเงินจารึกเรื่องการสร้างพระเครื่องและการอาราธนาพระเครื่องที่พบในเจดีย์พระบรมธาตุ นครชุม

เมื่อสมเด็จพุฒาจารย์(โต) ได้รื้อค้นพระเจดีย์พระบรมธาตุนครชุม ภายในกรุพบแผ่นลานเงินจารึกภาษาขอม กล่าวถึงตำนานการสร้างพระพิมพ์และวิธีการสักการบูชาพร้

พระมาลัย

พระมาลัย

พระมาลัย  ศิลปะรัตนโกสินทร์   (พุทธศตวรรษที่ 25)  มีขนาดสูงพร้อมฐาน 15.7 เซนติเมตร หน้าตักกว้าง 7 เซนติเมตร

พระโสภณคณาภรณ์ (มหาสมจิตร อภิจิตโต)

พระโสภณคณาภรณ์ (มหาสมจิตร อภิจิตโต)

พระโสภณคณาภรณ์ (มหาสมจิตร อภิจิตโต) เกิดเมื่อ พ.ศ. 2497 ณ ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร บรรพชา เมื่ออายุ 16 ปี ณ วัดนาควัชรโสภณ

ประเพณีทอดเทียนโฮม

ประเพณีทอดเทียนโฮม

ประเพณีทอดเทียนโฮม โฮม หมายถึง การรวมกัน การทอดเทียนเหมือนกับการแห่เทียนจํานําพรรษาของคนภาคกลาง จะแตกต่างบ้างเล็กน้อย ท่านกํานันสุด