Google search

Mic

เฉาก๊วยชากังราว

เฉาก๊วยชากังราว

เฉาก๊วยชากังราว จากจังหวัดกำแพงเพชร ไปถึงแหล่งขายส่งกันมาแล้วครับ ที่นี่เขาขายให้กับพ่อค้า แม่ค้า นำไปต่อยอดจำหน่ายกันต่อเอง ไม่มีหน้าร้านแบบร้านอา

ลาย 7 สี

ลาย 7 สี

ชาวเขาเผ่าเมี่ยน หรือเย้า กับศิลปะการปักผ้านั้น มีความผูกพันเชื่อมโยงกับตำนานกำเนิดของชาวเมี่ยน ที่บรรพบุรุษได้เล่าสืบทอดต่อเนื่องมาถึงลูกหลานในปัจ

ตะกรุดสังวาลเป๊กหลวง

ตะกรุดสังวาลเป๊กหลวง

ครูบาสร้อย ขันติสาโร อดีตเจ้าอาวาส วัดมงคลคีรีเขตต์ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เรืองวิทยาคมสูงมาก ท่านเป็นศิษย์เอกหลวงปู่ศุข วัดโพธ

ชุมชนโบราณบ้านสระตาพรม

ชุมชนโบราณบ้านสระตาพรม

ชุมชนโบราณบ้านสระตาพรม ตำบลดอนแตง พบบริเวณที่มีคันดินล้อมรอบรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่และเล็กสลับกันรวม 5 แห่ง พื้นที่ 2 ใน 3 ของแหล่งโบราณคดีเหล่านี้คื