Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

น้ำตกเซปละ

น้ำตกเซปละ

น้ำตกเซปละ ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลแม่ละมุ้ง ห่างจากหมู่บ้านปะละทะ 3 กิโลเมตร ใช้เส้นทางหลวง 1090 ตัวน้ำตกเ

หมู่บ้านท่องเที่ยวป่าไร่เหนือ

หมู่บ้านท่องเที่ยวป่าไร่เหนือ

บ้านป่าไร่เหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่่ระมาด จังหวัดตาก เป็นหมู่บ้านการท่่องเที่ยว ที่มีวิถีชุมชนของชนเผ่าปะกาเกอญอ ที่มีความสงบ เรียบง่าย

เห็ดหลินจือ

เห็ดหลินจือ

หากเอ่ยถึงเจ้าแห่งสมุนไพรที่เป็นยาอายุวัฒนะของชาวจีน แน่นอนว่าเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากเห็ดหลินจือ (Lingzhi) ซึ่งเห็ดหลินจือนี้ถือเป็นสมุนไพรของจ

วัดป่าไทรงาม

วัดป่าไทรงาม

“คนมีชีวิตอยู่ได้เพราะปัจจัยสี่ ซึ่งล้วนมาจากธรรมชาติมาจากป่าทั้งสิ้น คนเรามีความผูกพันกับต้นไม้และป่าไม้ตั้งแต่เกิดจนถึงวันที่เราละโลกไป เพร