Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

ตลาดดอยมูเซอ

ตลาดดอยมูเซอ

เดินถนนคนเดินกันก็บ่อยแล้ว เดินตลาดสมัยใหม่กันมาก็เยอะเหมือนกัน คราวนี้เราขอเปลี่ยนบรรยากาศไปเดินตลาดสดกันบ้าง มีโอกาสมาเที่ยวถึงจังหวัดตากทั้งที ต

คำขวัญเมืองนครชุม

คำขวัญเมืองนครชุม

พระบรมธาตุคู่บ้าน พระยาวชิรปราการคุ้มเมือง ป้อมทุ่งเศรษฐีลื่อเลื่อง กำแพงเพชรเมือง700ปี คลองสวนหมากเสด็จประพาส ทุ่งมหาราชบทประพันธ์ดี หลวงพ่ออุโมงค

เม็ดแร่ ครูบาสร้อยครูบาสร้อย

เม็ดแร่ ครูบาสร้อยครูบาสร้อย

เม็ดแร่ ครูบาสร้อยครูบาสร้อย ขันติสาโร วัดมงคลคีรีเขตร์ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

เด่นด้านกันสัตว์ มีพิษทั้งหลาย ครูบาท่านบอกว่าโดนสัตว์มีพิษกัดให้

ขนมหม้อแกง

ขนมหม้อแกง

ขนมหม้อแกง หรือ ขนมกุมภมาศ คือขนมที่ใช้ไข่ แป้ง และกะทิเป็นส่วนประกอบสำคัญ นำผสมกันในถาดตามสัดส่วน แล้วจึงนำไปอบจ