Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี

องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี

จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี เมื่อ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลคณฑี พื้นที่ 93 ตารางกิโลเมตร ระยะห่างจากจังหวัด 22 กิโลเมตรอาณาเ

ฤ " ระแหง " จะเพียงนามย่านตัวเมือง

ฤ

หลายตำนานการเรียกขานเมืองตากว่า ระแหง มีปรากฏมาจากตำนานจามเทวีวงศ์ เรียกย่านฝั่งตะวันออกของลำน้ำปิงว่า บ้านระแหง ซึ่งเป็นเอกสารชั้นต้นที่เก่าแก่มาก

มหาหงส์

มหาหงส์

ต้นมหาหงส์ จัดเป็นไม้ล้มลุกที่มีเหง้าอยู่ใต้ดิน มีอายุหลายปี เหง้าเป็นสีนวลและมีกลิ่นเฉพาะ ส่วนที่อยู่เหนือดินมีความสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ลำต้น

ประวัติอำเภอสามเงา

ประวัติอำเภอสามเงา

เล่าสืบต่อกันว่า ในอดีตกาลครั้งกระโน้น พระนางจามเทวีได้เสด็จทางชลมารค ขึ้นมา ตามลำน้ำปิงจะไปครองเมืองหริภุญชัย (ลำพูน)พอถึงหน้าผาริมน้ำแห่งหนึ่งก็เ