Google search

Mic

พิธีพลียา

พิธีพลียา

เทศบาลตำบลนครชุมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำพิธีพลียาและชวน“กินแกงขี้เหล็กวันเพ็ญเดือนสิบสอง” ในวันเพ็ญเดือนสิบสองตัวยาจากต้นขี้เหล็กจะ

นางสังวาลย์ อิ่มเอิบ

นางสังวาลย์ อิ่มเอิบ

นางสังวาลย์ อิ่มเอิบ เกิดวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2456 บิดาชื่อนางจั่น น้อยเจริญ มารดาชื่อนางบุญมา น้อยเจริญ อยู่บ้านเลขที่ 96 ซอย 21 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำ

ยำข้าวเกรียบ

ยำข้าวเกรียบ

ยำข้าวเกรียบ เป็นอาหารท้องถิ่น ที่นำข้าวเกรียบมาผสมกับเครื่องเคียงต่างๆ และนำมายำเข้าด้วยกัน มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นอาหารว่างรองท้อง ยำข้าวเก

ขนมตะโก้

ขนมตะโก้

ขนมตะโก้มีแบบหลากหลายไส้ให้เลือกกิน ทั้งตะโก้เผือก ตะโก้แห้ว ตะโก้ข้าวโพด หรือจะเป็นตะโก้สาคู ถ้วยเล็ก ๆ หยิบจับใส่ปากคำเดียว แต่คนสมัยใหม่ไม่ค่อยน