Google search

Mic

อิงดอย รีสอร์ท

อิงดอย รีสอร์ท

ธรรมาชาติใกล้คุณเพียง 1 ชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้ว ทำกิจกรรมตามใจคุณกับบรรยากาศธรรมชาติใกล้แหล่งท่องเที่ยว สัมผัสธรรมชาติด้วยความสุข ในบรรยากาศของการพักผ

มะนาวผี

มะนาวผี

มะนาวผี มีเขตการกระจายพันธุ์ในประเทศอินเดีย ศรีลังกา ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย โดยจัดเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีความสู

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 7 บ้านไทรงามใต้

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 7 บ้านไทรงามใต้

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 7 บ้านไทรงามใต้ ตำบลไทรงาม มีผลิตภัณฑ์ คือกล้วยกวน และขนมกง จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2543 มีจำนวนสมาชิก 56 คน โดยนางคำพอง พลีสัตย์

กลุ่มผลิตผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มผลิตผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ

ด้วยความเป็นผู้มีเชื้อสายจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้มีความสามารถด้านการทอผ้าเป็นอย่างดี เป็นเหตุให้ในปี 2525 มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพปลูกหม่อนเ