Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

แจ๋วบะหมี่เกี๊ยว

แจ๋วบะหมี่เกี๊ยว

บะหมี่เจ้าดัง ในย่านนครชุม เป็นตลาดโบราณเก่าแก่ที่ตอนนี้ยังอนุรักษ์ไว้ สามารถเที่ยวชมย่านนี้ได้ด้วยค่ะ จะเป็นย่านอาคารไม้

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์เป็นโรงเรียนสหศึกษา จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 41 สำนักงานคณะกรรมการก

ดอยหัวหมด

ดอยหัวหมด

ดอยหัวหมด อยู่ในเขตอำเภออุ้มผาง เป็นจุดชมทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง ลักษณะเป็นภูเขาหินปูน ที่ ทอดตัวเป็นแนวยาวหลายลูก

เอื้องหมายนา

เอื้องหมายนา

เอื้องหมายนา มีถิ่นกำเนิดในอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงเกาะนิวกินี จัดเป็นพืชล้มลุก มีเหง้าอยู่ใต้ดิน มักขึ้นเป็นกอๆ มีความสูงของต้นป