Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

หิ้งพระ

หิ้งพระไม้สัก ทำจากไม้สักขัดเงา มีความสูง 10 เซนติเมตร กว้าง 50 เซนติเมตร เหมาะสำหรับพระพุทธรูป และของบูชาต่างๆ

 

ลายอี๊เมียนี้ต่า

อี๊เมียจือนี้ต่า คือภาษาชนเผ่าลีซอ เป็นการเรียกตามเทคนิคของการสร้างสรรค์ลวดลาย ที่นําชิ้นผ้าสสีันสดใส มาตัดออกเป็นริ้วยาว ลักษณะเป็นการต่ออแถบผ้าสี

นกยูง

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเป่าแก้ว“นกยูง”มีตาหนึ่งพันตา ตามหลักฮวงจุ้ย คือ จะช่วยกระตุ้นโชคดีในด้านชื่อเสียง ช่วยเสริมการเป็นที่ยอมรับของสา