Google search

Mic

White House Hote

White House Hote

White House Hotel โรงแรมสีขาว หรูหราดูสวยสะอาดตา ภายในโรงแรมตกแต่งราวกลับพระราชวัง ด้วยความที่สีส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นสีขาวทำให้บรรยากาศดูผ่อนคายเหมาะก

วัดกะโลทัย

วัดกะโลทัย

ที่ท้ายเมืองเก่าของกำแพงเพชร มีวัดอยู่ทางทิศตะวันออก นอกกำแพงเมือง พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐเรียกว่า วัดยม เป็นวัดขนาดใหญ่

โรงเรียนไทรงามพิทยาคม

โรงเรียนไทรงามพิทยาคม

โรงเรียนไทรงามพิทยาคม   เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอไทรงาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1  กระทรวงศึกษาธ

ประเพณีกาดสวรรค์

ประเพณีกาดสวรรค์

ประเพณีกาดสวรรค์หรือ ประเพณีตลาดสวรรค์ จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ณ วัดแม่ซอดน่าด่าน (วัดหลวง) ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประเพ