Google search

Mic

แกงมะแฮ้(มะแฮะ) จังหวัดตาก

แกงมะแฮ้(มะแฮะ) จังหวัดตาก

 ชาวอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มักนำเอาเมล็ดของถั่วมะแฮะ ซึ่งเป็นพืชพื้นบ้าน นำมาปรุงเป็นอาหารพื้นเมืองประจำถิ่น ชื่อ “แกงมะแฮะ”

องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 999 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่  9  บ้า

น้ำตกปางอ้าใหญ่

น้ำตกปางอ้าใหญ่

น้ำตกปางอ้าใหญ่ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ความสูงประมาณ 80 เมตร จำนวน 4 ชั้น อยู่ห่างจากจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 24 กิโลเมตร ฤดูก

หนึ่งพันปีเมืองกำแพงเพชร

หนึ่งพันปีเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเมืองโบราณที่สำคัญยิ่ง มาตลอดยุคสมัย และเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ไทยมาโดยตลอด อาจนับตั้งแต่ พระร่วงโรจนราช กษัตริย์ต้นราชวงศ