Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

ตลับรูปนกพร้อมฝา

ตลับรูปนกพร้อมฝา

ตลับรูปนกพร้อมฝา ศิลปะสุโขทัย (พุทธศตวรรษที่ 21) พบที่วัดเจดีย์เจ็ดยอด เมืองไตรตรึงษ์ จังหวัดกำเเพงเพชร 

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว หมายถึง การที่เจ้าของนาจะบอกเพื่อนบ้านให่รู้ว่าจะเกี่ยวข้าวเมื่อใด และเมื่อถึงวันที่กำหนดเจ้าของนาก็จะต้องปักธงที่ที่นาของตน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ

เดิมมีราษฎรอพยพมาจากอีสานมาตั้งบ้านบริเวณบ่อถ้ำ และถ้ำในทีเดียวกันจึงเรียกว่า “เนินบ่อถ้ำ” ขึ้นอยู่กับการปกครองกิ่งอำเภอขาณุวรลักษบุรี

ประเพณีสรงน้ำธาตุ

ประเพณีสรงน้ำธาตุ

ประเพณีสรงน้ำธาตุเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ จึงได้จัดทำโครงการประเพณีสรงน้ำธ