Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต

 เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิตอยู่ในเขตการปกครองของตำบลระหาน ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน จากมติที่ประชุมสภาตำบลระหาน เห

กิตติพร รีสอร์ท

กิตติพร รีสอร์ท

กิตติพร รีสอร์ท รีสอร์ทแนวโฮมสเตย์ราคาประหยัด ไม่ไกลจากแหล่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัย บรรยากาศเป็นสวนธรรมชาติ เต็มไปด้วยต้นไม้ ให้ความร่มรื่น พ

กาสะลอง รีสอร์ท

กาสะลอง รีสอร์ท

กาสะลอง รีสอร์ท ที่พักตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร เส้นทางหลวงเชื่อมต่อไปจังหวัดสุโขทัย ห้องทุกห้องเป็นบ้านหลังเดี่ยว ให้คว