Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

รุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์

 นายรุ่งธรรม ธรรมปิยานันท์  เป็นอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร มีผลงานทางด้านศิลปะประดิษฐ์มากมาย เป็นผู้นิยมความเป็นไทย และรักษาศิลปวัฒนธ

บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

 บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

บ่อน้ำพุร้อนพระร่วงตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร ห่างจากตัวเมืองไปตามถนนสายกำแพงเพชร-พรานกระต่าย(ทางหลวงหมายเลข 101) ปร

วัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง)

วัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง)

วัดนาควัชรโสภณ เดิมชื่อ วัดช้าง สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยตอนปลาย ประมาณหลังพุทธศตวรรษที่ ๑๙ เป็นวัดที่มีความสำคัญ ตั้งอยู่หน้าเมืองด้านทิศตะวันออกเฉีย