Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

คาถาลานเงินจารึก

คาถาลานเงินจารึก

คาถาลานเงินจารึก พบที่วัดพระบรมธาตุ ให้นิมนต์พระ (อาราธนาพระ) ใส่ศีรษะหรือออมใส่ในปาก อันตรายทั้งปวงหายสิ้นแล ถ้าจะเข้าณรงค์สงครามให้เอาพระใส่น้ำมั

มะขวิด

มะขวิด

ต้นมะขวิด มีแหล่งกำเนิดในประเทศอินเดีย พม่า ศรีลังกา และอินโดจีน ปลูกทั่วไปในบริเวณหมู่บ้านและสวน แล้วแพร่กระจายไปตามธรรมชาติ ในประเทศมาเลเซีย

ร้านกิตติโภชนา

ร้านกิตติโภชนา

ร้านอาหารเก่าแก่ของจังหวัดกำแพงเพชรเปิดมานานเกือบ 50 ปี จากรุ่น เตี่ย มาถึงรุ่นลูกและปัจจุบันเป็นรุ่นหลาน ให้บริการเมนูพว

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖ หมู่ ๔ (บ้านมะเดื่อชุมพร) ตำบลโกสัมพี  อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เริ่มก่อตั้งในพ.ศ. ๒๕