Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

พระลีลา กำแพงขาว

พระลีลา กำแพงขาว จ.กำแพงเพชร คราบฝ้าขาวของกรุ และปรอทจับตามองค์พระกระจายทั่วไป จึงเป็นที่มา นามแห่ง “กำแพงขาว” ถือได้ว่า กล่าวขวัญกันมา

พระวชิรสารโสภณ (จุล อิสสร ญาโณ)

พระวชิรสารโสภณ (จุล อิสสร ญาโณ)

ประวัติหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระวชิรสารโสภณนามสกุล พุทธชาติ ฉายา อิสสรญาโณ ท่านได้อุปสมบท ณ วัดหงษ์ทอง เมื่อปี พ.ศ. 2460 โดยจำพรรษาแรกที่วัดสิงคาราม แต

ตู้เสื้อผ้าขนาดเล็ก

    ตู้เเสื้อผ้าขนาดเล็ก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นใช้เก็บผ้าต่างๆโดยมีการผลิตและออกแบบที่สวยงาม ตู้เเสื้อผ้าชิ้นนี้มีความสูงประม