Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

ตู้โชว์ของขนาดเล็ก

ตู้โชว์ของขนาดใหญ่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากไม้สักขัดเงา เหมาะสำหรับใส่ของโชว์ โดยแบ่งเป็นสองส่วน คือชั้นบนและชั้นล่าง ส่วนของชั้นบน จะแบ่งอ

พระเครื่องเนื้อดินกรุ

พระเครื่องเนื้อดินกรุ

การพิจารณาพระเนื้อดินก็พอๆ กับพระเนื้อชิน กล่าวคือต้องจดจำพุทธลักษณะรูปพิมพ์ของพระแต่ละกรุให้มากเป็นหลัก ให้พิจารณาว่าพระกรุนี้เป็นอย่างนี้ และพระก

ขนมทองม้วน

ขนมทองม้วน

เริ่มต้นจากสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับชาวต่างชาติ อย่างกลุ่มทวีปทางตะวันออกและตะวันตก ทำให้ประเทศไทยได้รับวัฒนธรรมในด้านต่างๆ เข