Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

นมัสการองค์หลวงพ่อโต

นมัสการองค์หลวงพ่อโต

พระที่ศักดิ์สิทธิ์และประชาชนให้ความเคารพศรัทธาเป็นที่เลื่องลือทั้งใกล้และไกล ชาวบ้านเล่าขานกันมามากต่อมากว่าท่านศักดิ์สิทธิ์

วัดสว่างอารมณ์

หลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่างอารมณ์ จัดเป็นพระพุทธรูปแบบเชียงแสน ที่มีพุทธลักษณะงดงามหาใดเปรียบ และมีขนาดใหญ่ที่สุดในกำแพงเพชร โดยมีหน้าตักกว้าง 2 เมตร ส

สุนัขคาบถุงทอง

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเป่าแก้ว"สุนัข"เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยคาบเงินคาบทองแต่ต้องเป็นแบบรูปร่างสมบูรณ์แข็งแรง และน่ารัก ไม่ควรเป็นรูปหมา