Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

หนูถือถุงเงินถุงทอง

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเป่าแก้วรูปหนูถือถุงเงินถุงทอง มีความสวยงามมาก ด้วยความใสของแก้วสามารถผลิตได้เป็นรูปแบบต่าง ๆ ตามโอกาสและเวลา เช่น ๑๒ นักษัต ,

กุ้ง

กุ้ง

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเป่าแก้วรูป"กุ้ง"สัญลักษณ์แห่งความโชคดี ผ่านพ้นอุปสรรค เชื่อกันว่าลักษณะตัวงอของกุ้ง ทำให้ตัวเองมีแรงกระโดดได้ไกล ไม่มีอุปสรร

สิงห์หินอ่อน

สิงห์โตหินอ่อนขนาด 80 เซนติเมตร แกะสลักจากหินอ่อนทั้งตัวโดยช่างผู้ชำนาญงานกว่า30ปี  สิงโตเป็นสัตว์มงคลที่มีลักษณะแห่งความเป็นเจ้า โดยสามา