Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

รูปปลา

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเป่าแก้วรูปปลา ปลา มั่งคั่ง รำรวย ปลา ถือเป็นสัตว์มงคล เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งชาวจีนที่ทำการค้

ตูดหมูตดหมา

ลักษณะทั่วไป ต้นเป็นไม้เลื้อยอายุยืนหลายปี ระบบรากแก้ว ลำต้นเป็นเถาขนาดเล็ก เนื้อแข็ง และเหนียวสีเขียวอ่อน ลำต้นทอดเลื้อยขึ้นครอบคลุมต้นไม้อื่น&nbs

วัดพบพระเหนือ

วัดพบพระเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ 64 บ้านพบพระเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดิ