Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

ขนมฟักทอง

ขนมฟักทอง

ขนมฟักทอง ขนมไทยยอดนิยมอีกหนึ่งประเภท ซึ่งยังหาทานได้ไม่ยากนัก ขนม ฟักทอง เป็น

น้ำตกวังชมภู

น้ำตกวังชมภู

น้ำตกวังชมภูอยู่ในพื้นที่บ้านมอเสือดุ หมู่ที่ 3 ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 กิเลเมตร บนถนนสายกำแพงเพชร-ต

ประวัติน้ำมันลานกระบือ

ประวัติน้ำมันลานกระบือ

 อำเภอลานกระบือ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร มีชื่อเสียงโดดเด่นหลายด้าน โดยเฉพาะการค้นพบแหล่งน้ำมันดิบ คือ "แหล่งน้ำมันสิริกิติ์"&nbs

ถ้ำตะโค๊ะบิ

ถ้ำตะโค๊ะบิ

ถ้ำตะโค๊ะบิ

อำเภออุ้มผาง เป็นอำเภอหนึ่งทางตอนใต้ที่มีชื่อเสียงทางด้านธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงามของจังหวัดตาก ไม่