Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

วัดปราสาท (เมืองโบราณบ้านโคน)

วัดปราสาท (เมืองโบราณบ้านโคน)

สถานที่สำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของกำแพงเพชร นอกเหนือไปจากอุทยานประวัติศาสตร์แล้ว ยังมีอีกที่หนึ่งที่รวบรวมปู

ร้านครัวริมคลองสวนหมากนครชุม กำแพงเพชร

ร้านครัวริมคลองสวนหมากนครชุม กำแพงเพชร

มีโอกาสได้แวะจังหวัดกำแพงเพชร นอกจากต้องหาที่พักแล้ว ร้านอาหารก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราละเลยไม่ได้เลย วันนี้พามาแนะนำกับร้านอาหารแนวพื้นบ้านติดกับวิวธร

สถานีตำรวจภูธรทรงธรรม

สถานีตำรวจภูธรทรงธรรม

 เดิมสถานีตำรวจภูธรทรงธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ 8 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 20 สิง