Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

อิงดอย รีสอร์ท

อิงดอย รีสอร์ท

ธรรมาชาติใกล้คุณเพียง 1 ชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้ว ทำกิจกรรมตามใจคุณกับบรรยากาศธรรมชาติใกล้แหล่งท่องเที่ยว สัมผัสธรรมชาติด้วยความสุข ในบรรยากาศของการพักผ

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 7 บ้านไทรงามใต้

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 7 บ้านไทรงามใต้

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 7 บ้านไทรงามใต้ ตำบลไทรงาม มีผลิตภัณฑ์ คือกล้วยกวน และขนมกง จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2543 มีจำนวนสมาชิก 56 คน โดยนางคำพอง พลีสัตย์

ประเพณีกินข้าวใหม่ของม้ง

ประเพณีกินข้าวใหม่ของม้ง

เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นทวด-รุ่นปู่ ซึ่งม้งจะมีความเชื่อว่าจะต้องเลี้ยง ผีปู่-ผีย่า เพราะช่วงเวลาในหนึ่งรอบปี

ถ้ำตะโค๊ะบิ

ถ้ำตะโค๊ะบิ

ถ้ำตะโค๊ะบิ

อำเภออุ้มผาง เป็นอำเภอหนึ่งทางตอนใต้ที่มีชื่อเสียงทางด้านธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงามของจังหวัดตาก ไม่