Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์เป็นโรงเรียนสหศึกษา จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 41 สำนักงานคณะกรรมการก

เครปญี่ปุ่น

ขนมเครปญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ชาวจังหวัดกำแพงเพชรนิยมกิน แต่ร้านนี้มีความพิเศษคือให้ไส้เยอะมากจึงเป็นที่เรียกขานนามกันว่า "เครปไส้ทะลัก" แต่เเม

ปืนใหญ่หล่อด้วยสำริด

ปืนใหญ่หล่อด้วยสำริด ศิลปะสมัยอยุธยา (พุทธศตวรรตที่ 21-22)