สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Thai English

รายการยืม-คืน ทรัพยากร

ลำดับที่ วันที่ยืม วันที่คืน Bib. บาร์โค้ด เรื่อง หมวดหมู่
kpru10 สุนิษา ศรีนิ่มนวล | สำนักวิทยบริการฯ
1.2019-03-18 16:31:432019-03-25143234212497คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่351.13 ว619ค
2.2019-03-19 15:20:412019-03-26153309215473รวมแนวข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง351.3 ก677ร
3.2019-03-19 15:20:442019-03-26157256216837สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ อัพเดทครั้งที่ 1351.3 ป135ส