สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Thai English

รายการยืม-คืน ทรัพยากร

ลำดับที่ วันที่ยืม วันที่คืน Bib. บาร์โค้ด เรื่อง หมวดหมู่
605820154 ณัฐดนัย อานันท์รัตนกุล | รัฐประศาสนศาสตร์
1.2017-07-06 15:31:402017-07-1345482065225ปฏิวัติการศึกษาไทย370 ร621ป