สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Thai English

รายการยืม-คืน ทรัพยากร

ลำดับที่ วันที่ยืม วันที่คืน Bib. บาร์โค้ด เรื่อง หมวดหมู่
605820111 ลักษณ์นารา เทียมอินทร์ | รัฐประศาสนศาสตร์
1.2017-07-06 15:28:242017-07-1327695155217ของเล่น...ความหมายที่มากกว่ากระบวนการและเทคนิคการผลิตฟื้นศิลปะชุมชน745.592 ร623ข